แอล เอส เอ็ม ก๊าซอ๊อกซิเจน ราชบุรี

สินค้าและบริการ :

จำหน่ายก๊าซออกซิเจน ราชบุรี, ก๊าซอะเซทีลีน ราชบุรี, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซอาร์กอน ก๊าซไนโตรเจน รับสั่งก๊าซ MIX ก๊าซหุงตุ้ม LPG ก๊าซอุตสาหกรรม ก๊าซการแพทย์ ท่อชุดหายใจ และอุปกรณ์อุตสาหกรรมทุกชนิด กลุ่มลูกค้า อุตสาหกรรมผลิตอาหาร, เครื่องเหล็ก, โรงพยาบาล

ที่อยู่

445 หมู่ 3    ถนนเจดีย์หัก-เขางู  ตำบลเจดีย์หัก  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000

โทรศัพท์ : 0-3231-2987, 0-3239-1750, 0-3231-3483, 08-1995-8059, 09-2409-5599

โทรสาร :0-3239-1749

URL :http://lsm-gasoxygen.yellowpages.co.th

เวลา :จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:30